Laatste MTB jeugdtraining TC Goor,

Zaterdag 18 december  was het helaas zover. 5 jaar lang verzorgden Raymond Koeleman, Dian Krooshof, Alwin van der Waard en Eric Vrielink trouw de MTB jeugdtrainingen.

Samen met een vaste groep begeleiders trokken ze met gemiddeld 15 jeugdleden richting Herikerberg om daar de MTB-vaardigheden aan te scherpen.

Trainingen werden minutieus voorbereid door de gediplomeerde trainers. Resultaten waren bijna wekelijks zichtbaar en na vijf jaar begonnen zich enkele jeugdleden aan te dienen bij de volwassenen op dinsdagavond.

Vanwege de intensiviteit van de voorbereidingen, werkverplichtingen en het gebrek aan vrijwillige begeleiding kan het jeugdsucces helaas niet voortgezet worden.

MTB’en is nou eenmaal geen goed controleerbare en beheersbare zaalsport. Ouders moeten met vertrouwen hun kind(eren) achter kunnen laten bij diegene die hun kind traint en vaardigheden bijbrengt. Daarvoor zijn veel handjes nodig in de vorm van trainers en begeleiders.

Een langdurige zoektocht heeft helaas niet geleid tot een volledige vervanging van de trainers-, en begeleidersgroep waardoor het niet langer verantwoord is om MTB trainingen te verzorgen voor de jeugd.

Afgelopen 18 december was het moment waarop de jeugdleden nog één keer, onder toeziend oog van ouders, opa, oma, broer en zus het geleerde konden tonen, en dat dedenze vol trots!

Na afloop van de training was er bij “Het Doesgoor” een coronaproof mogelijkheid om de trainers te bedanken onder het genot van Cola en Patat en benutten Nicolette Spiering en Marco Hazenkamp namens het bestuur van TC Goor de mogelijkheid om de trainers in het zonnetje te zetten en te bedanken voor 5 jaar tomeloze inzet.

Raymond, Dian, Alwin en Eric, namens alle jeugdleden, ouders en bestuur enorm bedankt voor jullie inzet!!!!