Ledeninfo

hier vind je alle

Ledeninformatie

Aanmelden
Aanmelden als lid kan via het secretariaat van de toerclub. U kunt het online-formulier invullen en voorzien van handtekening mailen naar secretaris@toerclubgoor.nl.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Het secretariaat draagt er zorg voor dat je naast de aanmelding bij de toerclub, ook direct wordt aangemeld bij de NTFU. Hierdoor ben je direct verzekerd tijdens de trainingsritten.

Afmelden
Voor afmelden geldt hetzelfde. U kunt het online-formulier invullen en voorzien van handtekening mailen naar secretaris@toerclubgoor.nl. Het secretariaat draagt er zorg voor dat je afmelding verwerkt wordt in de administratie
van de toerclub en bij de NTFU.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Afmelden dient voor 1 december te geschieden. De NTFU int de contributie eenmaal per jaar. Bij niet tijdig afmelden loopt het lidmaatschap derhalve nog één kalenderjaar door.

Het is mogelijk om gedurende een maand als introducé deel te nemen. Hier zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden hiervoor gaat op dezelfde wijze als lid worden. Ook als introducé wordt je aangemeld bij de NTFU zodat je verzekerd kan deelnemen aan de trainingsritten.

Introducés worden verzocht minimaal 24 uur voorafgaande aan de eerste deelname aan te melden via het aanmeldingsformulier zodat zij tijdig aangemeld kunnen worden bij de NTFU.

Zonder aanmelding en derhalve zonder verzekering is deelname aan activiteiten van de toerclub Goor niet toegestaan.

Klik hier om het formulier te downloaden.

Afmelden als introducé is niet nodig. Dit gebeurt na 1 maand automatisch.

De contributie voor Toerclub Goor bedraagt voor 2020 €45,00 per kalenderjaar.

De contributie wordt m.b.v. automatische incasso geïnd. U geeft hiervoor toestemming bij het invullen van het aanmeldingsformulier.

Leden die zich na 31 januari van een kalenderjaar aanmelden betalen € 2,00 extra administratiekosten. Dit zijn extra administratie kosten van de NTFU.

Een hoofdlid die zich na 1 september aanmeldt betaald slechts € 25,- contributie + € 2,00 administratie kosten. Voorwaarde voor deze korting is een verplicht lidmaatschap in het daarop volgende seizoen.

Dankzij onze sponsoren is het mogelijk geworden om ons in 2018 in nieuwe kleding te steken. De nieuwe kleding heeft een betere, professionele, pasvorm en is weer helemaal up to date.

Kleding kan een aantal keer per jaar, door de leden, direct besteld worden via de clubpagina op de site van Bioracer. Via Whatsapp en email worden leden geïnformeerd over openstelling van de site. Na de sluitingsdatum van de site wordt de kleding besteld en een aantal weken later afgeleverd bij de Tweewielerreus. Leden worden via whatsapp en email geïnformeerd over het afhalen van de kleding.

De club beschikt al meerdere jaren over een, door een aantal leden, zelf geconstrueerde aanhanger. Deze aanhanger is geschikt voor het vervoer van 10 racefietsen of MTB’s.

Voor leden en sponsoren van de Toerclub Goor bestaat de mogelijkheid om de aanhanger te lenen. Hiervoor wordt een kleine vergoeding van €10,- per keer gevraagd.

Voor het lenen van de aanhanger kunt u contact opnemen met Frank Vrielink. Telefoon 0547 274201 of via email frankenjanetvrielink@gmail.com

 1. Er wordt als groep gereden. Dus samen uit samen thuis.
 2. De voorste fietsers waarschuwen andere weggebruikers vriendelijk en tijdig
 3. Er wordt altijd met de handen bij de remmen gereden.
 4. Je voert niet rijdend, achterom kijkend een gesprek.
 5. Nooit abrupt van richting veranderen of remmen
 6. Niet mobiel bellen tijdens het fietsen.
 7. Wees alert en blijf geconcentreerd.
 8. Elke fietser wordt geacht persoonlijke gegevens (identificatie) bij zich te dragen.
 9. Eten en drinken doe je op een rustig moment.
 10.  Bij pech rijdt iedereen naar een veilige plek. Er wordt gewacht en geholpen bij reparatie.
 11. Iedereen wordt geacht te fietsen op een goed onderhouden fiets.
 12.  Houd je aan de verkeersregels.
 1. Stel je op de hoogte van de afspraken die met boseigenaren of -beheerders zijn gemaakt en houd je daaraan.
 2. Mountainbiken is als regel alleen toegestaan op openbare (zand)wegen en fietspaden. Wandelpaden blijven dus verboden terrein! Verenigingen mogen hiervan alleen afwijken als hiervoor goedkeuring is verkregen.
 3. Houd rekening met andere natuurliefhebbers en schreeuw niet bij het naderen van een andere fietser of wandelaar. Op iedere fiets hoort een bel, ook op een mountainbike!
 4. Gooi geen papier of ander afval in het bos, maar neem het mee naar huis.
 5. Fiets op verantwoorde wijze. Haal alleen in op plaatsen die voldoende ruimte bieden en geef een duidelijk en fatsoenlijk belsignaal. Respecteer de andere bospadgebruikers.
 6. Het dragen van een helm is bij activiteiten van de vereniging verplicht.
 7. Denk aan het imago van onze sport: een verantwoord rijgedrag komt niet alleen de veiligheid ten goede, maar ook het imago.
 8. Laat de controle op goed gedrag niet alleen aan anderen over maar meld wangedrag aan de organiserende vereniging. Het gaat in de eerste plaats om de natuur, maar ook om de toekomst van je eigen fietsplezier!

De Nederlandse Toer Fiets Unie is de enige overkoepelende organisatie van de ca. 600 toerfietsverenigingen in Nederland. De NTFU beoogt de belangen van de aangesloten verenigingen en de toerfietsers te behartigen opdat zij het toerfietsen als sport of recreatie, optimaal kunnen beoefenen. De NTFU is als nationale sportbond bij de NOC*NSF aangesloten en mountainbike-organisatie IMBA Europe. Toerclub Goor is dan ook aangesloten bij de NTFU. Kijk voor meer informatie op www.ntfu.nl

Per 25 mei 2018 is de privacywet AVG in werking getreden. Deze wet verplicht verenigingen op verantwoorde wijze om te gaan met persoonsgegevens van hun leden.

Toerclub Goor verzamelt een aantal gegevens van de leden en deelt deze met de NTFU. Zij hebben deze gegevens nodig voor o.a. het faciliteren van de ledenadministratie, het aanmaken van een Scan & Go pas, verzending van post, magazine en mailings over de fietssport, toegang tot de webshop, delen van persoonsgegevens met de verzekeraar wanneer een betrokkene een schade-incident meldt.

De afspraken die de NTFU hierover met verenigingen maakt, en derhalve ook de Toerclub Goor, zijn vastgelegd en getekend in een verwerkerovereenkomst.