De vlag kan uit. We gaan weer van start.

Het gaat nu echt gebeuren. De jeugd is afgelopen zaterdag al begonnen, maar nu mogen ook onze leden van 19 jaar en ouder weer in groepsverband met elkaar op de fiets,  zowel op de racefiets als de mountainbike. Er staat uitdrukkelijk mogen, want het is natuurlijk niet verplicht. Aan samenkomsten in welke vorm dan ook kleven altijd risico’s. Het virus is er nog steeds en een geneesmiddel is nog niet voorhanden. Denk dus heel goed na of je het risico voor jezelf  aanvaardbaar vindt of niet.

Helaas kunnen we nog niet op pad in de vorm zoals we dat altijd gewend zijn geweest. Er zal rekening gehouden moeten worden met de maatregelen en adviezen zoals die vastgesteld  zijn door de Rijksoverheid, het RIVM, het NOC*NSF, de NTFU, de Veiligheidsregio Twente en de Gemeente Hof van Twente.

Uitgebreide informatie over de maatregelen vind je in de bijlagen of op de websites van de verschillende organisaties, maar de  belangrijkste noemen we nog even hier:

 • Blijf thuis als je verkouden of grieperig bent of koorts hebt (of iemand in je huishouden).
 • Houdt 1,5 meter afstand, ook tijdens het fietsen.
 • Houdt je aan de hygiëne regels, gebruik je eigen materialen (bidon e.d.) en reinig die direct na thuiskomst.
 • Ben je boven de 70 of behoor je tot een risicogroep? Denk nog een keer extra na of het verstandig is om mee te gaan.
 • Fiets met maximaal 4 personen in een groep.
 • Fiets alleen naast elkaar waar dat ook werkelijk kan.

Rekening houdend met alle beperkingen heeft het bestuur ervoor gekozen vooral te kijken naar wat er mogelijk is. Gelukkig is dat nog heel wat ook al zal het wel enige discipline van iedere deelnemer vergen. We zijn tot de volgende aanpak gekomen voor zowel de racefiets als de MTB:

 • 19 mei willen we weer beginnen met de dinsdagavondtraining. Verzamelplaats blijft de schoolfeestweide en de vertrektijd om 18:45 uur.
 • Houdt bij het verzamelen rekening met minimaal 1,5 meter afstand tot elkaar. In de openbare ruimte is het niet toegestaan om dichterbij elkaar te komen.
 • Kom niet te vroeg. Het is belangrijk om de periode dat we verzamelen zo kort mogelijk laten zijn. Circa 5 minuten voor 18:45 uur is vroeg genoeg.
 • De gebruikelijke racefietsgroepen 1, 2 en 3 zullen niet gevormd worden. In plaats daarvan  worden groepen van maximaal 4 fietsers geformeerd waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de persoonlijke voorkeur.
 • Blijf tijdens het fietsen op 1,5 meter afstand van elkaar. Indien achter elkaar gefietst wordt houdt dat in dat er ruimte ter grootte van een fietswiel tussen jouw voorwiel en het achterwiel van je voorganger moet blijven. Bij naast elkaar fietsen betekent het dat je circa twee armlengtes van elkaar verwijderd moet blijven.   
 • Houdt je aan de hygiëne regels. Veel fietsers krijgen op de fiets spontaan last van een loopneus. Leeg je neus of keel echter niet onderweg.
 • Doordat de racegroepen veel kleiner zijn dan gebruikelijk zijn er niet voldoende toerleiders beschikbaar. We rekenen erop dat binnen elke groep een ervaren lid deze rol oppakt. Je bent vrij om met elkaar elke route te rijden die je maar wilt, maar voor degene die dat niet zo ervaren zijn in het bedenken ervan zullen we via de WhatsApp groep van de toerclub op maandagavond 2 GPX routes van verschillende lengte verspreiden. Bij de samenstelling van de groepen zal dus ook rekening gehouden moeten worden met het aantal beschikbare navigatiesystemen.

Ik zal dinsdagavond op tijd aanwezig zijn om e.e.a.  ter plaatse te coördineren.

Al met al nog een heel verhaal.  Het is goed om met elkaar stil te staan bij de ernst van de situatie, maar het is ook goed om met elkaar blij te zijn dat er toch weer mogelijkheden geboden worden. Ideaal is het nog niet maar laten we genieten van wat we nu hebben en weer lekker samen gaan fietsen.

Dit is weer een eerste activiteit  voor de volwassenen binnen de club. Als het dinsdagavond naar wens verloopt gaan we kijken hoe we met de overige activiteiten verder kunnen.