Vereniging

  1.   Algemeen 

 • De centrale activiteit van de Toerclub is het organiseren en houden van trainingsritten.
 • Verder wordt er in clubverband deelgenomen aan fietstochten die onder auspiciën van de sportbond NTFU georganiseerd worden.
 • Het wegseizoen op de racefiets loopt van april tot en met september.
 • Een jaarlijks terugkerende activiteit van de vereniging voor de leden is een driedaagse toertocht.
 • Bovenstaande activiteiten worden georganiseerd voor de race- en ATB-fiets.
 • De ATB-ers fietsen het gehele jaar. Zie activiteiten.
 • Voor de communicatie tussen de leden beschikt de vereniging over een eigen clubblad dat jaarlijks verschijnt. Tevens is er een e-mail verzamel account en Whatsapp-groep om activiteiten te melden. 

   2.   Regels tijdens de trainingsritten

Racefiets:

 • Tracht de eerste 15 minuten rustig te fietsen.
 • In de bebouwde kom wordt er rustig gefietst en niet gedraaid.
 • De snellere fietsers moeten zich aanpassen bij de mindere in de groep.
 • Hou rekening met mede weggebruikers, slecht gedrag kan onze sport schaden.
 • Het gebruik van een ligstuur is tijdens de trainingsritten i.v.m. de veiligheid niet toegestaan.
 • Het dragen van clubkleding en een helm is tijdens de georganiseerde activiteiten van de vereniging verplicht. 

Gedragscode van de NTFU

Onderstaande gedragscode is van toepassing voor alle leden.

 

Groepen en toerleiders:

Om de veiligheid in het verkeer te waarborgen voor zowel de groep als de medeweggebruikers wordt er gestreefd naar een maximale groepsgrootte van zestien personen. 

In een groep fietsen vergt veel discipline en daarom is er per groep een "Toerleider" aangesteld met eventueel een "Draaier". Een "Toerleider" is iemand die de route aangeeft en de snelheid samen met de "Draaier" bepaald.    

Groepen en toerleiders:

Er zijn 4 groepen op de racefiets en 1 groep ATB-fietsers.

Groep 1: Toerleider, Wil Meijer. De gemiddelde snelheid is ca. 34 Km. per uur.

Groep 2: Toerleider, Jaap Veenstra. De gemiddelde snelheid is ca. 32 Km. per uur.

Groep 3: Toerleider, Harrie Vehof. De gemiddelde snelheid is ca. 30 Km. per uur.

Groep senioren: Toerleider Wim v/d Maat. Gemiddelde snelheid 28 Km. per uur. 

Bij afwezigheid van de toerleider zal een ervaren iemand van de groep hem vervangen.

ATB-groep: Deze groep beschikt nog niet over een toerleider maar is op de dinsdagavonden zomers als groep wel actief.

 

Geschiedenis en jaarverslagen:

Klik voor geschiedenis: hier

Klik op jaartal voor het jaarverslag:

1999     2000     2001     2002     2003     2004     2005     2006     2007     2008    2009     2010     2011     2012     2013